Blog

DELF SCOLAIRE | CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2023

Otorgats pel Ministeri d’Educació Nacional de França, els diplomes DELF (Diplôme d’Étude en Langue Française) són els diplomes oficials de llengua francesa, reconeguts internacionalment en 174 països. La seva validesa és indefinida.

El DELF scolaire s’emmarca en un acord entre el Servei de cooperació i d’acció cultural de l’ambaixada de França i la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. Ofereix taxes d’examen preferents. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents.

Consta de diplomes independents entre sí (un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspon al seu nivell) adaptats als nivells A1/A2 /B1/B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

En l’àmbit acadèmic, afavoreixen la mobilitat estudiantil internacional en certificar el coneixement de la llengua francesa: el DELF B1 permet obtenir una beca Erasmus. El nivell B2 és obligatori a Espanya per obtenir un grau universitari.

Cada diploma avalua les quatre destreses lingüístiques: comprensió i expressió escrites, comprensió i expressió orals. La superació de la mitjana (50 punts sobre 100) permet obtenir el diploma. La nota d’una destresa pot compensar una nota més baixa en l’altra destresa.

DELF scolaire 2023. Qui pot presentar-se a les proves?

Alumnes escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics que estudien francés en:

  • Secundària
  • Batxillerat
  • FP Grado medio
Este sitio utiliza cookies propias, para organizar la navegación y reconocerte cuando vuelvas, y de terceros para conocer cómo se comportan los visitantes en nuestra web, y mejorar su funcionamiento. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón Aceptar